četvrtak, 3. rujna 2020.


BULIMIJA

Oslobodi me!

Iz zatvora sebemržnje

Iz okova gađenja

Samoprijezira začaranog kruga

O oslobodi me!

Ovih zvijezda pred očima

Hladnog zagrljaja ploče

Posmrtnog mi kamena

Oslobodi me!

Očiju krvava pogleda

U zrcalu lica umrljana

Srama glave pognute


O oslobodi me!

Iz mene same izvedi me

Pokidaj lance krivnje

Želju u meni satri

Oslobodi me!

Prste mi polomi

Žuč mojoj utrobi vrati

Zube mi naoštri 

O oslobodi me!

Sljepila pred odrazom svojim

Okreni mi glavu

Pogled mi u sebe skreni


Čuješ li me?

Itko igdje -čuje li???

Krik iz utrobe suhe, jalove

Gdje srce odavno 

Kucati prestaje

Gdje su putevi izranjeni

Gorki, spaljeni

Očaj podno vrata pakla

Samoće strava

Užas svijesti 

Bivanja

Bez slobode snivanja


Na zgarištu ugasla vulkana

Koljena drobim

Kožu gulim

Na magmi ohlađenih uspomena

Krv puštam

Sebe robljem 

Sebi činim

Lanac kazni kratko seže

Oko vrata karike

Postojanja besmisla

Na mjesec lajem

Mjesec je u meni


Oslobodi me!

Sebe u trenutku

Sebe u dahu

U strahu

O, oslobodi me!

Slanih kapi na obrazima

Jada samopokore

Uvrnutih krivnji

Oslobodi me!

Vriska dokazivanja

U vodi ispljuvak

Promašenih zadataka


Oslobodi me...
Nema komentara:

Objavi komentar

SAMOĆA

Voda se nikada nije umirila Valovi nošeni sjevernim vjetrovima Led što sakriva mračnu dubinu Izgubljeni ribari na koljenima ...zrake ne dopi...